ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
26
เชียงใหม่
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
36
25
เชียงราย
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
35
24
แม่ฮ่องสอน
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
36
24
สุโขทัย
ท้องฟ้าโปร่ง /  ฝนฟ้าคะนอง
35
27
แพร่
ท้องฟ้าโปร่ง /  ฝนฟ้าคะนอง
36
25
พิษณุโลก
ท้องฟ้าโปร่ง /  ฝนฟ้าคะนอง
35
25
ตราด
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
25
อุบลราชธานี
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
34
26
ขอนแก่น
เมฆบางส่วน /  -
32
24
อุดรธานี
เมฆบางส่วน /  -
35
24
สกลนคร
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
34
24
หัวหิน
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
35
23
สมุย
ท้องฟ้าโปร่ง /  ฝนฟ้าคะนอง
29
25
สุราษฎร์ธานี
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
23
นครศรีธรรมราช
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
24
ภูเก็ต
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
30
25
ตรัง
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
31
24
หาดใหญ่
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
24
กระบี่
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
30
24
นราธิวาส
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
24
25 Sep 2023

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
- รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- คู่มือปฏิบัติงานด้านการบิน (MET OM)
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0011 ต่อ 210 หรือ 211 Fax.02-134-0009-10