ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
35
29
เชียงใหม่
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
38
25
เชียงราย
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
37
24
แม่ฮ่องสอน
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
38
25
สุโขทัย
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
39
27
แพร่
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
39
26
พิษณุโลก
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
38
27
ตราด
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
26
อุบลราชธานี
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
35
27
ขอนแก่น
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
38
27
อุดรธานี
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
38
27
สกลนคร
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
34
26
หัวหิน
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
34
27
สมุย
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
34
27
สุราษฎร์ธานี
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
36
24
นครศรีธรรมราช
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
35
24
ภูเก็ต
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
34
27
ตรัง
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
34
24
หาดใหญ่
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
35
25
กระบี่
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
35
24
นราธิวาส
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
35
24
25 May 2020

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
 summary : 644083
 online : 9 - รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10