ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
31
23
เชียงใหม่
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
31
16
เชียงราย
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
29
13
แม่ฮ่องสอน
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
31
13
สุโขทัย
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
32
17
แพร่
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
32
14
พิษณุโลก
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
31
16
ตราด
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
31
21
อุบลราชธานี
ท้องฟ้าแจ่มใส /  -
31
16
ขอนแก่น
ท้องฟ้าแจ่มใส /  -
29
17
อุดรธานี
ท้องฟ้าแจ่มใส /  -
28
16
สกลนคร
ท้องฟ้าแจ่มใส /  -
25
16
หัวหิน
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
29
18
สมุย
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
30
24
สุราษฎร์ธานี
เมฆเป็นส่วนมาก /  -
31
24
นครศรีธรรมราช
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
31
22
ภูเก็ต
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
33
24
ตรัง
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
32
22
หาดใหญ่
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
23
กระบี่
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
32
22
นราธิวาส
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
23
27 Jan 2023

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
- รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- คู่มือปฏิบัติงานด้านการบิน (MET OM)
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10