ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เมฆบางส่วน /  -
31
26
เชียงใหม่
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
29
23
เชียงราย
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
29
22
แม่ฮ่องสอน
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
29
23
สุโขทัย
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
24
แพร่
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
23
พิษณุโลก
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
24
ตราด
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
32
24
อุบลราชธานี
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
24
ขอนแก่น
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
23
อุดรธานี
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
23
สกลนคร
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
31
23
หัวหิน
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
25
สมุย
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
29
25
สุราษฎร์ธานี
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
24
นครศรีธรรมราช
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
27
ภูเก็ต
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
25
ตรัง
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
25
หาดใหญ่
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
25
กระบี่
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
24
นราธิวาส
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
24
31 Oct 2023

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
- รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- คู่มือปฏิบัติงานด้านการบิน (MET OM)
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0011 ต่อ 210 หรือ 211 Fax.02-134-0009-10