ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เมฆบางส่วน /  หมอกบาง
34
27
เชียงใหม่
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
34
23
เชียงราย
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
34
21
แม่ฮ่องสอน
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
34
22
สุโขทัย
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
36
23
แพร่
เมฆบางส่วน /  -
36
22
พิษณุโลก
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
35
24
ตราด
เมฆบางส่วน /  หมอกบาง
33
24
อุบลราชธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
33
23
ขอนแก่น
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
35
23
อุดรธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
34
22
สกลนคร
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
34
21
หัวหิน
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
32
25
สมุย
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
31
24
สุราษฎร์ธานี
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝน
30
24
นครศรีธรรมราช
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
24
ภูเก็ต
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
25
ตรัง
เมฆมาก /  -
32
24
หาดใหญ่
เมฆมาก /  ฝน
33
24
กระบี่
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
23
นราธิวาส
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
24
22 Oct 2019

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
 summary : 601655
 online : 16 - รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10