ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เมฆบางส่วน /  -
33
25
เชียงใหม่
เมฆบางส่วน /  -
34
21
เชียงราย
เมฆบางส่วน /  หมอกบาง
33
18
แม่ฮ่องสอน
เมฆบางส่วน /  หมอกบาง
33
16
สุโขทัย
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
34
20
แพร่
เมฆบางส่วน /  ฟ้าหลัว
35
18
พิษณุโลก
เมฆบางส่วน /  หมอกบาง
34
20
ตราด
เมฆเป็นส่วนมาก /  หมอกบาง
28
26
อุบลราชธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
33
23
ขอนแก่น
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
33
20
อุดรธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
33
19
สกลนคร
เมฆบางส่วน /  -
32
20
หัวหิน
เมฆบางส่วน /  -
32
27
สมุย
เมฆบางส่วน /  -
31
27
สุราษฎร์ธานี
เมฆบางส่วน /  -
33
21
นครศรีธรรมราช
เมฆบางส่วน /  -
33
25
ภูเก็ต
เมฆบางส่วน /  -
34
23
ตรัง
เมฆบางส่วน /  -
34
23
หาดใหญ่
เมฆบางส่วน /  -
32
24
กระบี่
เมฆบางส่วน /  -
36
22
นราธิวาส
เมฆบางส่วน /  -
34
23
29 Feb 2020

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
 summary : 629205
 online : 2 - รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10