ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
27
เชียงใหม่
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
34
25
เชียงราย
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
24
แม่ฮ่องสอน
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
24
สุโขทัย
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
35
25
แพร่
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
34
25
พิษณุโลก
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
35
25
ตราด
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
29
25
อุบลราชธานี
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
35
25
ขอนแก่น
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
34
26
อุดรธานี
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
34
26
สกลนคร
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
34
26
หัวหิน
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
25
สมุย
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
26
สุราษฎร์ธานี
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
23
นครศรีธรรมราช
เมฆมาก /  -
33
25
ภูเก็ต
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
32
25
ตรัง
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
33
24
หาดใหญ่
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
24
กระบี่
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
33
24
นราธิวาส
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
33
24
04 Jul 2022

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
 summary : 1317785
 online : 3 - รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- คู่มือปฏิบัติงานด้านการบิน (MET OM)
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10