ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
34
26
เชียงใหม่
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
33
23
เชียงราย
เมฆบางส่วน /  หมอก
32
21
แม่ฮ่องสอน
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
31
22
สุโขทัย
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
32
23
แพร่
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
22
พิษณุโลก
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
23
ตราด
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
32
23
อุบลราชธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
34
23
ขอนแก่น
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
31
23
อุดรธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
33
23
สกลนคร
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
32
23
หัวหิน
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
33
23
สมุย
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
31
25
สุราษฎร์ธานี
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
23
นครศรีธรรมราช
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
33
24
ภูเก็ต
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
34
24
ตรัง
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
33
24
หาดใหญ่
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
34
24
กระบี่
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
33
23
นราธิวาส
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
32
24
30 Nov 2022

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
 summary : 1365443
 online : 22 - รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- คู่มือปฏิบัติงานด้านการบิน (MET OM)
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10