ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ท้องฟ้าโปร่ง /  ฝนฟ้าคะนอง
35
27
เชียงใหม่
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
35
25
เชียงราย
เมฆบางส่วน /  -
34
25
แม่ฮ่องสอน
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
35
24
สุโขทัย
เมฆบางส่วน /  -
36
26
แพร่
เมฆบางส่วน /  -
36
25
พิษณุโลก
เมฆบางส่วน /  -
36
25
ตราด
ท้องฟ้าแจ่มใส /  ฝนฟ้าคะนอง
31
26
อุบลราชธานี
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
34
25
ขอนแก่น
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
37
26
อุดรธานี
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
37
26
สกลนคร
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
34
25
หัวหิน
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
34
25
สมุย
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
34
25
สุราษฎร์ธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  ฝน
35
23
นครศรีธรรมราช
ท้องฟ้าโปร่ง /  ฝนฟ้าคะนอง
34
23
ภูเก็ต
ท้องฟ้าโปร่ง /  ฝนฟ้าคะนอง
33
26
ตรัง
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
34
25
หาดใหญ่
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
35
25
กระบี่
ท้องฟ้าโปร่ง /  ฝนฟ้าคะนอง
33
23
นราธิวาส
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
34
23
25 Jun 2021

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
 summary : 704210
 online : 5 - รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- คู่มือปฏิบัติงานด้านการบิน (MET OM)
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10