ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
35
27
เชียงใหม่
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
37
26
เชียงราย
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
36
24
แม่ฮ่องสอน
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
36
25
สุโขทัย
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
36
26
แพร่
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
37
26
พิษณุโลก
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
35
26
ตราด
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
27
อุบลราชธานี
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
34
25
ขอนแก่น
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
35
26
อุดรธานี
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
25
สกลนคร
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
25
หัวหิน
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
34
26
สมุย
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
33
27
สุราษฎร์ธานี
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
34
25
นครศรีธรรมราช
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
35
24
ภูเก็ต
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
32
25
ตรัง
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
33
25
หาดใหญ่
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
34
24
กระบี่
เมฆบางส่วน /  หมอกบาง
33
24
นราธิวาส
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
25
25 May 2019

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
 summary : 527036
 online : 16 - รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10