ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
26
เชียงใหม่
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
23
เชียงราย
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
29
24
แม่ฮ่องสอน
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
24
สุโขทัย
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
26
แพร่
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
25
พิษณุโลก
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
26
ตราด
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
29
23
อุบลราชธานี
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
24
ขอนแก่น
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
24
อุดรธานี
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
28
25
สกลนคร
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
25
หัวหิน
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
23
สมุย
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
26
สุราษฎร์ธานี
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
23
นครศรีธรรมราช
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
34
25
ภูเก็ต
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
25
ตรัง
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
25
หาดใหญ่
เมฆบางส่วน /  -
36
24
กระบี่
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
24
นราธิวาส
เมฆบางส่วน /  -
34
25
22 May 2022

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
 summary : 1300460
 online : 7 - รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- คู่มือปฏิบัติงานด้านการบิน (MET OM)
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10