ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
36
28
เชียงใหม่
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกควัน
40
23
เชียงราย
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกควัน
38
21
แม่ฮ่องสอน
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกควัน
40
24
สุโขทัย
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
39
26
แพร่
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกควัน
40
25
พิษณุโลก
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
37
25
ตราด
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
26
อุบลราชธานี
เมฆบางส่วน /  -
37
27
ขอนแก่น
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
34
26
อุดรธานี
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
35
24
สกลนคร
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
35
23
หัวหิน
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
33
26
สมุย
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
32
23
สุราษฎร์ธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
36
24
นครศรีธรรมราช
เมฆบางส่วน /  ฝน
34
23
ภูเก็ต
เมฆบางส่วน /  -
36
26
ตรัง
เมฆบางส่วน /  -
37
25
หาดใหญ่
เมฆบางส่วน /  -
35
23
กระบี่
เมฆบางส่วน /  -
37
24
นราธิวาส
เมฆบางส่วน /  -
33
22
05 Apr 2020

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
 summary : 635058
 online : 4 - รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10