ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
36
28
เชียงใหม่
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
36
24
เชียงราย
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
35
23
แม่ฮ่องสอน
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
35
23
สุโขทัย
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
39
27
แพร่
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
37
25
พิษณุโลก
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
36
26
ตราด
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
30
26
อุบลราชธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  ฝนฟ้าคะนอง
33
25
ขอนแก่น
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
36
26
อุดรธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
34
25
สกลนคร
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
33
25
หัวหิน
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
36
27
สมุย
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
29
25
สุราษฎร์ธานี
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
32
25
นครศรีธรรมราช
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
34
25
ภูเก็ต
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
28
ตรัง
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
24
หาดใหญ่
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝน
35
24
กระบี่
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
26
นราธิวาส
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
24
04 Jun 2023

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
- รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- คู่มือปฏิบัติงานด้านการบิน (MET OM)
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10