Topic :   สัมมนา"การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินเชิงรุก"
วันที่จัดกิจกรรม :    5 มิ.ย. 2558
Detail:    เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ได้จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินเชิงรุก"ณ ห้องประชุมเอบี โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ โดยวัตถุประสงค์เพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จำนวน :   4  ภาพ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

-