Topic :   สัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มที่ 2
วันที่จัดกิจกรรม :    22-23 พ.ค. 2558
Detail:    เมื่อวันที่ 22-23 พ.ค.ที่ผ่านมา สำนักอุตุนิยมวิทยาการบินได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ " คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ " รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก ซึ่งก็เป็นสถานที่เดียวกันกับการจัดสัมมนาในกลุ่มที่ 1 ก่อนหน้านี้ โดยเป็นการนำปร

จำนวน :   10  ภาพ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

-