Topic :   กบ.จัด BIG CLEANING DAY ที่แฟลตอุตุนิยมวิทยาการบิน
วันที่จัดกิจกรรม :    21 พ.ย. 2558
Detail:    เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กบ. ได้จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ขึ้นที่ แฟลตอุตุนิยมวิทยาการบิน เขตดอนเมือง ขึ้น เพื่อพัฒนาสถานที่พักของข้าราชการของ กบ. ให้ดูสะอาดเรียบร้อย ทำให้ขรก.กบ.มีสุขภาพกายและใจที่ดี ผโดยได้รับความร่วมมือจากขรก.กบ.แล

จำนวน :   7  ภาพ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

-