พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานในประเทศ

วันที่ : 27 Jan 2023

ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ท้องฟ้าโปร่ง /  - 31 23
เชียงใหม่ ท้องฟ้าโปร่ง /  - 31 16
เชียงราย ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง 29 13
แม่ฮ่องสอน ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง 31 13
สุโขทัย ท้องฟ้าโปร่ง /  - 32 17
แพร่ ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง 32 14
พิษณุโลก ท้องฟ้าโปร่ง /  - 31 16
ตราด ท้องฟ้าโปร่ง /  - 31 21
อุบลราชธานี ท้องฟ้าแจ่มใส /  - 31 16
ขอนแก่น ท้องฟ้าแจ่มใส /  - 29 17
อุดรธานี ท้องฟ้าแจ่มใส /  - 28 16
สกลนคร ท้องฟ้าแจ่มใส /  - 25 16
หัวหิน ท้องฟ้าโปร่ง /  - 29 18
สมุย ท้องฟ้าโปร่ง /  - 30 24
สุราษฎร์ธานี เมฆเป็นส่วนมาก /  - 31 24
นครศรีธรรมราช ท้องฟ้าโปร่ง /  - 31 22
ภูเก็ต ท้องฟ้าโปร่ง /  - 33 24
ตรัง ท้องฟ้าโปร่ง /  - 32 22
หาดใหญ่ เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 31 23
กระบี่ ท้องฟ้าโปร่ง /  - 32 22
นราธิวาส เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 30 23

Issued on : 2023-01-26 23:12 (LT)