พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานในประเทศ

วันที่ : 27 Jan 2020

ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ท้องฟ้าโปร่ง /  - 32 25
เชียงใหม่ ท้องฟ้าแจ่มใส /  - 29 10
เชียงราย ท้องฟ้าแจ่มใส /  - 27 09
แม่ฮ่องสอน ท้องฟ้าแจ่มใส /  - 28 08
สุโขทัย ท้องฟ้าแจ่มใส /  - 30 14
แพร่ ท้องฟ้าแจ่มใส /  หมอกบาง 31 11
พิษณุโลก ท้องฟ้าแจ่มใส /  - 31 10
ตราด ท้องฟ้าโปร่ง /  - 31 23
อุบลราชธานี ท้องฟ้าโปร่ง /  - 27 20
ขอนแก่น เมฆบางส่วน /  หมอกบาง 28 17
อุดรธานี ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง 27 16
สกลนคร ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง 26 16
หัวหิน ท้องฟ้าโปร่ง /  - 31 23
สมุย ท้องฟ้าโปร่ง /  - 30 24
สุราษฎร์ธานี ท้องฟ้าโปร่ง /  - 33 22
นครศรีธรรมราช ท้องฟ้าโปร่ง /  - 31 22
ภูเก็ต ท้องฟ้าโปร่ง /  - 33 25
ตรัง ท้องฟ้าโปร่ง /  - 34 24
หาดใหญ่ ท้องฟ้าโปร่ง /  - 32 24
กระบี่ ท้องฟ้าโปร่ง /  - 34 23
นราธิวาส ท้องฟ้าโปร่ง /  - 31 23

Issued on : 2020-01-26 20:06 (LT)