พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานในประเทศ

วันที่ : 27 Nov 2020

ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ท้องฟ้าโปร่ง /  - 33 25
เชียงใหม่ ท้องฟ้าโปร่ง /  - 34 20
เชียงราย ท้องฟ้าโปร่ง /  - 32 17
แม่ฮ่องสอน ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอก 32 19
สุโขทัย ท้องฟ้าโปร่ง /  - 34 21
แพร่ ท้องฟ้าโปร่ง /  - 34 19
พิษณุโลก ท้องฟ้าโปร่ง /  - 34 21
ตราด ท้องฟ้าโปร่ง /  - 33 23
อุบลราชธานี ท้องฟ้าแจ่มใส /  - 33 20
ขอนแก่น เมฆบางส่วน /  หมอกบาง 32 20
อุดรธานี ท้องฟ้าโปร่ง /  - 32 19
สกลนคร ท้องฟ้าโปร่ง /  - 31 19
หัวหิน ท้องฟ้าโปร่ง /  - 31 24
สมุย เมฆบางส่วน /  ฝน 29 24
สุราษฎร์ธานี เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝน 30 23
นครศรีธรรมราช เมฆมาก /  ฝน 29 23
ภูเก็ต เมฆมาก /  - 34 24
ตรัง เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 33 24
หาดใหญ่ เมฆมาก /  ฝน 32 22
กระบี่ เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 34 23
นราธิวาส เมฆมาก /  ฝน 29 22

Issued on : 2020-11-26 23:06 (LT)