พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานในประเทศ

วันที่ : 08 May 2021

ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 34 26
เชียงใหม่ เมฆบางส่วน /  - 34 34
เชียงราย ท้องฟ้าโปร่ง /  - 34 22
แม่ฮ่องสอน ท้องฟ้าโปร่ง /  - 37 22
สุโขทัย ท้องฟ้าโปร่ง /  - 36 25
แพร่ ท้องฟ้าโปร่ง /  - 35 25
พิษณุโลก เมฆบางส่วน /  - 35 25
ตราด เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 33 25
อุบลราชธานี ท้องฟ้าโปร่ง /  - 36 26
ขอนแก่น ท้องฟ้าโปร่ง /  - 35 25
อุดรธานี ท้องฟ้าโปร่ง /  - 35 25
สกลนคร เมฆบางส่วน /  - 35 26
หัวหิน เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 32 25
สมุย เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 31 24
สุราษฎร์ธานี เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 32 25
นครศรีธรรมราช เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 32 25
ภูเก็ต ท้องฟ้าโปร่ง /  - 33 24
ตรัง ท้องฟ้าโปร่ง /  - 33 24
หาดใหญ่ เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 33 24
กระบี่ ท้องฟ้าโปร่ง /  - 35 24
นราธิวาส เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 31 24

Issued on : 2021-05-07 23:11 (LT)