พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานในประเทศ

วันที่ : 25 Sep 2021

ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 29 25
เชียงใหม่ เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 29 23
เชียงราย เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 30 24
แม่ฮ่องสอน เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 31 24
สุโขทัย เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 29 24
แพร่ เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 29 25
พิษณุโลก เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 28 25
ตราด เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 28 25
อุบลราชธานี เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 28 24
ขอนแก่น เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 28 23
อุดรธานี เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 28 24
สกลนคร เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 28 24
หัวหิน เมฆมาก /  ฝน 30 25
สมุย เมฆบางส่วน /  ฝน 31 27
สุราษฎร์ธานี เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝน 32 25
นครศรีธรรมราช เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 32 26
ภูเก็ต เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 30 26
ตรัง เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 31 24
หาดใหญ่ เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 33 25
กระบี่ เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 31 24
นราธิวาส เมฆบางส่วน /  - 32 25

Issued on : 2021-09-24 23:00 (LT)