พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานในประเทศ

วันที่ : 04 Jun 2023

ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ท้องฟ้าโปร่ง /  - 36 28
เชียงใหม่ เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 36 24
เชียงราย เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 35 23
แม่ฮ่องสอน เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 35 23
สุโขทัย เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 39 27
แพร่ เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 37 25
พิษณุโลก เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 36 26
ตราด เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 30 26
อุบลราชธานี ท้องฟ้าโปร่ง /  ฝนฟ้าคะนอง 33 25
ขอนแก่น ท้องฟ้าโปร่ง /  - 36 26
อุดรธานี ท้องฟ้าโปร่ง /  - 34 25
สกลนคร ท้องฟ้าโปร่ง /  - 33 25
หัวหิน ท้องฟ้าโปร่ง /  - 36 27
สมุย เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 29 25
สุราษฎร์ธานี เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 32 25
นครศรีธรรมราช เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 34 25
ภูเก็ต เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 30 28
ตรัง เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 33 24
หาดใหญ่ เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝน 35 24
กระบี่ เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 30 26
นราธิวาส เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 31 24

Issued on : 2023-06-03 22:33 (LT)