พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานในประเทศ

วันที่ : 22 May 2022

ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 32 26
เชียงใหม่ เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 30 23
เชียงราย เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 29 24
แม่ฮ่องสอน เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 30 24
สุโขทัย เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 31 26
แพร่ เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 30 25
พิษณุโลก เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 31 26
ตราด เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 29 23
อุบลราชธานี เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 30 24
ขอนแก่น เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 30 24
อุดรธานี เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 28 25
สกลนคร เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 30 25
หัวหิน เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 30 23
สมุย เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 31 26
สุราษฎร์ธานี เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 33 23
นครศรีธรรมราช เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 34 25
ภูเก็ต เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 33 25
ตรัง เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 33 25
หาดใหญ่ เมฆบางส่วน /  - 36 24
กระบี่ เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 33 24
นราธิวาส เมฆบางส่วน /  - 34 25

Issued on : 2022-05-22 23:08 (LT)