พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานในประเทศ

วันที่ : 27 Sep 2022

ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 32 24
เชียงใหม่ เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 31 24
เชียงราย เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 32 22
แม่ฮ่องสอน เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 32 22
สุโขทัย เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 32 24
แพร่ เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 33 23
พิษณุโลก เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 31 23
ตราด เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 31 24
อุบลราชธานี เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 32 24
ขอนแก่น เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 32 23
อุดรธานี เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 33 24
สกลนคร เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 31 24
หัวหิน เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 32 23
สมุย เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 32 26
สุราษฎร์ธานี เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 33 24
นครศรีธรรมราช เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 33 24
ภูเก็ต เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 32 26
ตรัง เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 33 25
หาดใหญ่ เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 33 23
กระบี่ เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 32 25
นราธิวาส เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 33 24

Issued on : 2022-09-26 18:57 (LT)