พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานในประเทศ

วันที่ : 28 Feb 2021

ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง 36 25
เชียงใหม่ ท้องฟ้าโปร่ง /  - 36 20
เชียงราย ท้องฟ้าโปร่ง /  - 35 16
แม่ฮ่องสอน ท้องฟ้าโปร่ง /  - 36 18
สุโขทัย ท้องฟ้าแจ่มใส /  หมอกบาง 38 23
แพร่ ท้องฟ้าแจ่มใส /  หมอกบาง 37 19
พิษณุโลก ท้องฟ้าแจ่มใส /  หมอกบาง 37 22
ตราด ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง 33 24
อุบลราชธานี ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง 36 24
ขอนแก่น ท้องฟ้าแจ่มใส /  หมอกบาง 37 18
อุดรธานี ท้องฟ้าแจ่มใส /  หมอกบาง 37 19
สกลนคร ท้องฟ้าแจ่มใส /  หมอกบาง 36 21
หัวหิน ท้องฟ้าโปร่ง /  - 32 23
สมุย ท้องฟ้าโปร่ง /  - 31 24
สุราษฎร์ธานี ท้องฟ้าโปร่ง /  - 36 20
นครศรีธรรมราช ท้องฟ้าโปร่ง /  - 35 22
ภูเก็ต ท้องฟ้าโปร่ง /  - 37 26
ตรัง ท้องฟ้าโปร่ง /  - 35 24
หาดใหญ่ ท้องฟ้าโปร่ง /  - 36 20
กระบี่ ท้องฟ้าโปร่ง /  - 35 23
นราธิวาส ท้องฟ้าโปร่ง /  - 34 22

Issued on : 2021-02-27 23:02 (LT)