พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานในประเทศ

วันที่ : 31 Oct 2023

ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เมฆบางส่วน /  - 31 26
เชียงใหม่ เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 29 23
เชียงราย เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 29 22
แม่ฮ่องสอน เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 29 23
สุโขทัย เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 30 24
แพร่ เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 30 23
พิษณุโลก เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 31 24
ตราด ท้องฟ้าโปร่ง /  - 32 24
อุบลราชธานี เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 31 24
ขอนแก่น เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 31 23
อุดรธานี เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 31 23
สกลนคร ท้องฟ้าโปร่ง /  - 31 23
หัวหิน เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 30 25
สมุย เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 29 25
สุราษฎร์ธานี เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 30 24
นครศรีธรรมราช เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 31 27
ภูเก็ต เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 31 25
ตรัง เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 31 25
หาดใหญ่ เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 31 25
กระบี่ เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 32 24
นราธิวาส เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 30 24

Issued on : 2023-10-30 21:05 (LT)