พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานในประเทศ

วันที่ : 19 Nov 2019

ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ท้องฟ้าโปร่ง /  - 34 26
เชียงใหม่ ท้องฟ้าโปร่ง /  - 33 22
เชียงราย ท้องฟ้าโปร่ง /  - 30 19
แม่ฮ่องสอน ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง 32 19
สุโขทัย ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง 34 23
แพร่ ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง 36 20
พิษณุโลก ท้องฟ้าโปร่ง /  - 33 20
ตราด ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง 32 24
อุบลราชธานี ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง 34 23
ขอนแก่น เมฆบางส่วน /  หมอกบาง 35 23
อุดรธานี ท้องฟ้าแจ่มใส /  หมอกบาง 34 23
สกลนคร เมฆบางส่วน /  - 33 22
หัวหิน ท้องฟ้าโปร่ง /  - 32 23
สมุย ท้องฟ้าโปร่ง /  - 31 25
สุราษฎร์ธานี เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 32 23
นครศรีธรรมราช เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 31 23
ภูเก็ต ท้องฟ้าโปร่ง /  - 31 25
ตรัง ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง 32 23
หาดใหญ่ เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 30 24
กระบี่ เมฆบางส่วน /  หมอกบาง 32 23
นราธิวาส เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 30 23

Issued on : 2019-11-18 20:58 (LT)