พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานในประเทศ

วันที่ : 11 Jul 2020

ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เมฆบางส่วน /  - 36 28
เชียงใหม่ เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 35 26
เชียงราย เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 35 25
แม่ฮ่องสอน เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 35 25
สุโขทัย เมฆบางส่วน /  - 37 27
แพร่ เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 37 26
พิษณุโลก เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 37 26
ตราด เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 32 25
อุบลราชธานี ท้องฟ้าโปร่ง /  - 36 26
ขอนแก่น เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 36 25
อุดรธานี เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 36 26
สกลนคร เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 36 26
หัวหิน เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 34 26
สมุย เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 33 25
สุราษฎร์ธานี เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 33 24
นครศรีธรรมราช เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 33 25
ภูเก็ต เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 33 26
ตรัง เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 33 24
หาดใหญ่ เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 34 23
กระบี่ เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 33 24
นราธิวาส เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 33 24

Issued on : 2020-07-10 23:01 (LT)