พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานในประเทศ

วันที่ : 20 Sep 2019

ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 32 25
เชียงใหม่ เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 33 23
เชียงราย เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 32 24
แม่ฮ่องสอน เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 32 24
สุโขทัย เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 34 25
แพร่ เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 33 24
พิษณุโลก เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 33 24
ตราด เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 30 25
อุบลราชธานี เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 32 24
ขอนแก่น เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 32 24
อุดรธานี เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 32 24
สกลนคร เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 32 23
หัวหิน ท้องฟ้าโปร่ง /  ฝนฟ้าคะนอง 35 24
สมุย เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง 36 24
สุราษฎร์ธานี เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 35 24
นครศรีธรรมราช เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 35 24
ภูเก็ต เมฆบางส่วน /  ฝน 33 26
ตรัง ท้องฟ้าโปร่ง /  - 33 24
หาดใหญ่ เมฆบางส่วน /  หมอกบาง 34 25
กระบี่ เมฆบางส่วน /  - 32 23
นราธิวาส เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง 35 24

Issued on : 2019-09-19 19:36 (LT)