สำนักงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน กรมอุตุนิยมวิทยา
999 หมู่ 1 ชั้น 6
อาคารบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (จำกัด)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ถนน บางนา-ตราด ก.ม.15 ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร :+662134-0006 - 7
แฟกซ์ :+662134-0009 - 10

สถานีตรวจอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทร :+662134-0001
แฟกซ์ :+662134-0002

สำนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน กรมอุตุนิยมวิทยา
222 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ถนน วิภาวดี-รังสิต แขวง สนามบิน
เขต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร,แฟกซ์ :+662535-1256

Met Office Suvarnabhumi Airport
Aeronautical Meteorology Division
ATC Complex Building.
Suvarnabhumi International Airport
999 Moo.1 Bangna-Trad Hwy.,Km.15,Bangphli,
Samut Prakarn 10540, Thailand
Tel :+662134-0006 - 7
Fax :+662134-0009 - 10

Met Observation Suvarnabhumi Airport
Tel :+662134-0001
Fax :+662134-0002

Met Office Donmueang Airport
Aeronautical Meteorology Division
Donmueang International Airport.
Wipawadee-Rangsit Road, Sanambin,
Donmueang, Bangkok 10210, Thailand
Tel,Fax :+662535-1256

E-mail : aeromet.tmd.go.th@gmail.com

Met Office Suvarnaphumi Airport
 
   
Met Observation Suvarnaphumi Airport
 
   
Met Office Donmueang Airport
 
   
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10