ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
25
เชียงใหม่
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
23
เชียงราย
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
23
แม่ฮ่องสอน
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
24
สุโขทัย
เมฆเป็นส่วนมาก /  -
32
25
แพร่
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
32
24
พิษณุโลก
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
32
25
ตราด
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
32
24
อุบลราชธานี
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
21
ขอนแก่น
เมฆบางส่วน /  -
30
23
อุดรธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
30
23
สกลนคร
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
30
22
หัวหิน
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
22
สมุย
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
30
25
สุราษฎร์ธานี
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
23
นครศรีธรรมราช
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
ภูเก็ต
เมฆเป็นส่วนมาก /  -
ตรัง
เมฆเป็นส่วนมาก /  -
หาดใหญ่
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
กระบี่
เมฆเป็นส่วนมาก /  -
นราธิวาส
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
23 Oct 2021

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
 summary : 729906
 online : 8 - รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- คู่มือปฏิบัติงานด้านการบิน (MET OM)
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10