ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
33
25
เชียงใหม่
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
34
20
เชียงราย
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
32
17
แม่ฮ่องสอน
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอก
32
19
สุโขทัย
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
34
21
แพร่
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
34
19
พิษณุโลก
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
34
21
ตราด
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
33
23
อุบลราชธานี
ท้องฟ้าแจ่มใส /  -
33
20
ขอนแก่น
เมฆบางส่วน /  หมอกบาง
32
20
อุดรธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
32
19
สกลนคร
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
31
19
หัวหิน
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
31
24
สมุย
เมฆบางส่วน /  ฝน
29
24
สุราษฎร์ธานี
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝน
30
23
นครศรีธรรมราช
เมฆมาก /  ฝน
29
23
ภูเก็ต
เมฆมาก /  -
34
24
ตรัง
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
24
หาดใหญ่
เมฆมาก /  ฝน
32
22
กระบี่
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
34
23
นราธิวาส
เมฆมาก /  ฝน
29
22
27 Nov 2020

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
 summary : 673736
 online : 12 - รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10