ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
31
24
เชียงใหม่
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
31
17
เชียงราย
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
29
14
แม่ฮ่องสอน
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
31
17
สุโขทัย
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
32
20
แพร่
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
32
17
พิษณุโลก
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
32
19
ตราด
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
29
21
อุบลราชธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
26
20
ขอนแก่น
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
28
18
อุดรธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
28
16
สกลนคร
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
27
15
หัวหิน
เมฆบางส่วน /  -
30
22
สมุย
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
27
25
สุราษฎร์ธานี
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
28
23
นครศรีธรรมราช
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
28
23
ภูเก็ต
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
24
ตรัง
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
23
หาดใหญ่
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
23
กระบี่
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
23
นราธิวาส
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
23
01 Dec 2021

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
 summary : 789942
 online : 15 - รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- คู่มือปฏิบัติงานด้านการบิน (MET OM)
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10