ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เมฆบางส่วน /  -
36
28
เชียงใหม่
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
35
26
เชียงราย
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
35
25
แม่ฮ่องสอน
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
35
25
สุโขทัย
เมฆบางส่วน /  -
37
27
แพร่
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
37
26
พิษณุโลก
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
37
26
ตราด
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
32
25
อุบลราชธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
36
26
ขอนแก่น
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
36
25
อุดรธานี
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
36
26
สกลนคร
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
36
26
หัวหิน
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
34
26
สมุย
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
33
25
สุราษฎร์ธานี
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
24
นครศรีธรรมราช
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
25
ภูเก็ต
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
26
ตรัง
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
33
24
หาดใหญ่
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
34
23
กระบี่
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
24
นราธิวาส
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
33
24
11 Jul 2020

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
 summary : 649477
 online : 2 - รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10