ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝน
33
26
เชียงใหม่
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
31
25
เชียงราย
เมฆบางส่วน /  -
31
24
แม่ฮ่องสอน
เมฆบางส่วน /  -
32
24
สุโขทัย
เมฆบางส่วน /  -
32
25
แพร่
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
32
25
พิษณุโลก
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
31
25
ตราด
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝน
29
23
อุบลราชธานี
เมฆบางส่วน /  ฝน
30
24
ขอนแก่น
เมฆมาก /  ฝน
29
25
อุดรธานี
เมฆมาก /  ฝน
30
25
สกลนคร
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
24
หัวหิน
เมฆมาก /  ฝน
33
25
สมุย
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
35
26
สุราษฎร์ธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
35
23
นครศรีธรรมราช
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
34
25
ภูเก็ต
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
34
26
ตรัง
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
35
24
หาดใหญ่
เมฆเป็นส่วนมาก /  -
36
23
กระบี่
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
34
22
นราธิวาส
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
34
24
25 Jul 2021

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
 summary : 708087
 online : 8 - รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- คู่มือปฏิบัติงานด้านการบิน (MET OM)
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10