ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
32
25
เชียงใหม่
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
23
เชียงราย
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
32
24
แม่ฮ่องสอน
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
24
สุโขทัย
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
34
25
แพร่
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
33
24
พิษณุโลก
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
33
24
ตราด
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
25
อุบลราชธานี
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
32
24
ขอนแก่น
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
24
อุดรธานี
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
24
สกลนคร
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
23
หัวหิน
ท้องฟ้าโปร่ง /  ฝนฟ้าคะนอง
35
24
สมุย
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
36
24
สุราษฎร์ธานี
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
35
24
นครศรีธรรมราช
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
35
24
ภูเก็ต
เมฆบางส่วน /  ฝน
33
26
ตรัง
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
33
24
หาดใหญ่
เมฆบางส่วน /  หมอกบาง
34
25
กระบี่
เมฆบางส่วน /  -
32
23
นราธิวาส
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
35
24
20 Sep 2019

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
 summary : 589335
 online : 25 - รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10