ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
34
26
เชียงใหม่
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
33
22
เชียงราย
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
30
19
แม่ฮ่องสอน
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
32
19
สุโขทัย
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
34
23
แพร่
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
36
20
พิษณุโลก
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
33
20
ตราด
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
32
24
อุบลราชธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
34
23
ขอนแก่น
เมฆบางส่วน /  หมอกบาง
35
23
อุดรธานี
ท้องฟ้าแจ่มใส /  หมอกบาง
34
23
สกลนคร
เมฆบางส่วน /  -
33
22
หัวหิน
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
32
23
สมุย
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
31
25
สุราษฎร์ธานี
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
32
23
นครศรีธรรมราช
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
31
23
ภูเก็ต
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
31
25
ตรัง
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
32
23
หาดใหญ่
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
24
กระบี่
เมฆบางส่วน /  หมอกบาง
32
23
นราธิวาส
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
30
23
19 Nov 2019

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
 summary : 609878
 online : 16 - รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10