ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
32
24
เชียงใหม่
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
31
14
เชียงราย
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
30
13
แม่ฮ่องสอน
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
31
12
สุโขทัย
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
33
18
แพร่
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
32
15
พิษณุโลก
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
33
19
ตราด
เมฆบางส่วน /  -
30
21
อุบลราชธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
33
22
ขอนแก่น
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
29
20
อุดรธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
30
18
สกลนคร
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
30
18
หัวหิน
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
31
21
สมุย
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
31
26
สุราษฎร์ธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
34
22
นครศรีธรรมราช
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
32
23
ภูเก็ต
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
35
25
ตรัง
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
34
22
หาดใหญ่
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
33
20
กระบี่
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
34
22
นราธิวาส
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
31
23
24 Jan 2022

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
 summary : 829258
 online : 13 - รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- คู่มือปฏิบัติงานด้านการบิน (MET OM)
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10