ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
24
เชียงใหม่
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
24
เชียงราย
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
22
แม่ฮ่องสอน
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
22
สุโขทัย
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
24
แพร่
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
23
พิษณุโลก
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
23
ตราด
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
24
อุบลราชธานี
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
24
ขอนแก่น
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
23
อุดรธานี
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
24
สกลนคร
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
24
หัวหิน
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
23
สมุย
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
26
สุราษฎร์ธานี
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
33
24
นครศรีธรรมราช
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
24
ภูเก็ต
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
26
ตรัง
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
25
หาดใหญ่
เมฆบางส่วน /  ฝนฟ้าคะนอง
33
23
กระบี่
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
25
นราธิวาส
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
24
27 Sep 2022

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
 summary : 1345805
 online : 35 - รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- คู่มือปฏิบัติงานด้านการบิน (MET OM)
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10