ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
27
เชียงใหม่
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
27
25
เชียงราย
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
24
แม่ฮ่องสอน
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
24
สุโขทัย
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
24
แพร่
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
24
พิษณุโลก
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
25
ตราด
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
25
อุบลราชธานี
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
34
25
ขอนแก่น
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
24
อุดรธานี
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
30
24
สกลนคร
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
24
หัวหิน
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
25
สมุย
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
26
สุราษฎร์ธานี
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
34
24
นครศรีธรรมราช
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
34
25
ภูเก็ต
เมฆมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
32
25
ตรัง
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
33
24
หาดใหญ่
เมฆมาก /  ฝน
34
23
กระบี่
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝนฟ้าคะนอง
31
23
นราธิวาส
เมฆบางส่วน /  -
33
24
04 Aug 2020

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
 summary : 652315
 online : 13 - รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10