ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
32
25
เชียงใหม่
ท้องฟ้าแจ่มใส /  -
29
10
เชียงราย
ท้องฟ้าแจ่มใส /  -
27
09
แม่ฮ่องสอน
ท้องฟ้าแจ่มใส /  -
28
08
สุโขทัย
ท้องฟ้าแจ่มใส /  -
30
14
แพร่
ท้องฟ้าแจ่มใส /  หมอกบาง
31
11
พิษณุโลก
ท้องฟ้าแจ่มใส /  -
31
10
ตราด
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
31
23
อุบลราชธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
27
20
ขอนแก่น
เมฆบางส่วน /  หมอกบาง
28
17
อุดรธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
27
16
สกลนคร
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
26
16
หัวหิน
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
31
23
สมุย
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
30
24
สุราษฎร์ธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
33
22
นครศรีธรรมราช
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
31
22
ภูเก็ต
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
33
25
ตรัง
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
34
24
หาดใหญ่
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
32
24
กระบี่
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
34
23
นราธิวาส
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
31
23
27 Jan 2020

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
 summary : 623134
 online : 3 - รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10