ข่าว METAR/TAF ท่าอากาศยานภายในประเทศ

VTCT  
VTCC  
VTUD  
VTUK    
  VTUU  
    VTBD
VTBS  
VTBU  
 
 
 
VTSM  
VTSB    
VTSP VTSG  
 
VTSS  

พยากรณ์อากาศบริเวณท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยาน ลักษณะอากาศ สูงสุด ต่ำสุด
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
28
19
เชียงใหม่
ท้องฟ้าแจ่มใส /  -
25
10
เชียงราย
ท้องฟ้าแจ่มใส /  -
23
8
แม่ฮ่องสอน
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
26
10
สุโขทัย
ท้องฟ้าโปร่ง /  หมอกบาง
26
13
แพร่
ท้องฟ้าแจ่มใส /  หมอกบาง
30
10
พิษณุโลก
ท้องฟ้าแจ่มใส /  หมอกบาง
27
12
ตราด
ท้องฟ้าแจ่มใส /  หมอกบาง
32
20
อุบลราชธานี
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
27
16
ขอนแก่น
ท้องฟ้าแจ่มใส /  -
26
12
อุดรธานี
ท้องฟ้าแจ่มใส /  หมอกบาง
25
12
สกลนคร
ท้องฟ้าแจ่มใส /  หมอกบาง
25
12
หัวหิน
ท้องฟ้าโปร่ง /  -
27
20
สมุย
เมฆบางส่วน /  ฝน
30
25
สุราษฎร์ธานี
เมฆบางส่วน /  ฝน
30
23
นครศรีธรรมราช
เมฆมาก /  ฝน
31
24
ภูเก็ต
เมฆบางส่วน /  -
31
25
ตรัง
เมฆบางส่วน /  -
31
25
หาดใหญ่
เมฆมาก /  ฝน
31
24
กระบี่
เมฆบางส่วน /  -
31
23
นราธิวาส
เมฆเป็นส่วนมาก /  ฝน
29
25
10 Dec 2019

 

นโยบายคุณภาพกองอุตุนิยมวิทยาการบิน "มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001"
VISITORS CERTIFICATION ACTIVITY COOPERATION SITEMAP
 summary : 614570
 online : 10 - รวมกิจกรรมภายในกองฯ
  การจัดอบรมสัมนา
- รวมกิจกรรมความร่วมมือ
  ระหว่างหน่วยงาน

- เอกสารประกอบการสัมมนา
- แผนผังเว็บไซต์
- ติดต่อเว็บมาสเตอร์
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10