สำนักงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน กรมอุตุนิยมวิทยา
999 หมู่ 1 ชั้น 6
อาคารบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (จำกัด)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ถนน บางนา-ตราด ก.ม.15 ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร :
ธุรการและ ผอ./ผส.ส่วน,ฝ่าย :+662134-0011 ต่อ 210 หรือ 211

สถานีตรวจอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทร :
ส่วนตรวจอากาศสุวรรณภูมิ :+662134-0001
ส่วนเรดาร์ :+662134-0003
แฟกซ์ส่วนเรดาร์ :+662134-0002
ส่วนพยากรณ์ฯ/ส่วนติดตามฯ อากาศการบิน :+662134-0007
ส่วนแผนที่อากาศการบิน :+662134-0006
แฟกซ์ส่วนพยากรณ์ฯ/ส่วนติดตามฯ :+662134-0009

สำนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน กรมอุตุนิยมวิทยา
222 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ถนน วิภาวดี-รังสิต แขวง สนามบิน
เขต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร,แฟกซ์ :+662535-1256

Met Office Suvarnabhumi Airport
Aeronautical Meteorology Division
ATC Complex Building.
Suvarnabhumi International Airport
999 Moo.1 Bangna-Trad Hwy.,Km.15,Bangphli,
Samut Prakarn 10540, Thailand
Tel :
Supervisor Section :+662134-0011 then 210 or 211

Met Observation Suvarnabhumi Airport
Tel :
Observation Section :+662134-0001
Radar Section :+662134-0003
Fax: Radar Section :+662134-0002
Forecaster Section :+662134-0007
Weather Map Section :+662134-0006
Fax: Forcaster Section :+662134-0009

Met Office Donmueang Airport
Aeronautical Meteorology Division
Donmueang International Airport.
Wipawadee-Rangsit Road, Sanambin,
Donmueang, Bangkok 10210, Thailand
Tel,Fax :+662535-1256

E-mail : aeromet.tmd.go.th@gmail.com