อัพเดทข่าวสารอุตุนิยมวิทยา


    แดชบอร์ดสรุปสารประกอบอุตุนิยมวิทยารายเดือนประจำท่าอากาศยาน


 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาอากาศการบิน กองอุตุนิยมวิทยาการบิน