เอกสารดาวน์โหลดประกอบการอบรม-สัมมนา กองอุตุนิยมวิทยาการบิน

    กิจกรรมที่พบ 4 กิจกรรม

การแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายตามเส้นทางบิน
วันที่อบรม/สัมมนา : 23 สิงหาคม 2561
Weather Conditions and Air Traffic Management
วันที่อบรม/สัมมนา : 23 สิงหาคม 2561
Meteorological Service for International Air Navigation
วันที่อบรม/สัมมนา : 23 สิงหาคม 2561
ยุทธศาสตร์และประสิทธิภาพการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาฯ
วันที่อบรม/สัมมนา : 23 สิงหาคม 2561
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0011 ต่อ 210 หรือ 211 Fax.02-134-0009-10